...

Projekty UE

KB104648
Projekty UE

Projekty realizowane przez firmę TECHJON

PROGRAM OPERACYJNY Inteligentny Rozwój
Oś priorytetowa 2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia
Działalności B+R+I
Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw
Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP

Tytuł Projektu: Opracowanie znacznie zmodyfikowanej i ulepszonej technologii wytwarzania uszczelek silikonowych oraz narzędzi zgrzewających stosowanych w termoformujących maszynach zgrzewających w przemyśle spożywczym. Opracowanie
obejmujące dobór warunków wulkanizacji uszczelek pod kątem optymalizacji ich właściwości oraz warunków zgrzewania w
celu uzyskania spoiny o wymaganej jakości, wytrzymałości i szczelności. Wykonanie projektu inżynierskiego (konstrukcyjnego
i technologicznego) oprzyrządowania produkcyjnego oraz wyrobu końcowego.

Cel projektu: Celem projektu jest opracowanie kompletnej, znacząco ulepszonej technologii wykonywania uszczelek silikonowych
wykorzystywanych w sekcjach zgrzewających maszyn termoformujacych i opracowanie znacząco ulepszonego procesu
zgrzewania opakowań stosowanych w przemyśle spożywczym oraz projektu narzędzi zgrzewających, których elementem
składowym są uszczelki.

22 Listopad 2018

Projekt I

Wyniki zapytania ofertowego nr 11600 publikowanego w bazie konkurencyjności z dnia 13.11.2018

Celem zamówienia jest wyłonienie jednostki badawczej mającej kompetencje w postaci wykwalifikowanych pracowników i sprzętu do realizacji prac naukowo-badawczych w zakresie opracowania znaczne ulepszonej technologii wytwarzania uszczelek silikonowych oraz narzędzi zgrzewających stosowanych w termoformujących maszynach zgrzewających w przemyśle spożywczym. Obejmujące wykonanie projektu wzorniczego oraz inżynierskiego (konstrukcyjnego, technologicznego i oprzyrządowania produkcyjnego) wyrobu końcowego.
 
W odpowiedzi na zapytanie wpłynęła jedna oferta która spełniła kryteria formalne:
Politechnika Lubelska ul. Nadbystrzycka 38D, 20 – 618 Lublin
 
Wybrany wykonawca:
Politechnika Lubelska ul. Nadbystrzycka 38D, 20 – 618 Lublin

– Działanie         2.3     Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw
– Poddziałanie   2.3.2  Bony na innowacje dla MŚP

KB104849

Tytuł projektu:
„Opracowanie znacznie zmodyfikowanej i ulepszonej technologii wytwarzania uszczelek silikonowych oraz narzędzi
zgrzewających stosowanych w termoformujących maszynach zgrzewających w przemyśle spożywczym. Opracowanie
obejmujące dobór warunków wulkanizacji uszczelek pod kątem optymalizacji ich właściwości oraz warunków zgrzewania w
celu uzyskania spoiny o wymaganej jakości, wytrzymałości i szczelności. Wykonanie projektu inżynierskiego (konstrukcyjnego
i technologicznego) oprzyrządowania produkcyjnego oraz wyrobu końcowego” w ramach Poddziałania 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Cel projektu:
Celem projektu jest opracowanie kompletnej, znacząco ulepszonej technologii wykonywania uszczelek silikonowych
wykorzystywanych w sekcjach zgrzewających maszyn termoformujacych i opracowanie znacząco ulepszonego procesu
zgrzewania opakowań stosowanych w przemyśle spożywczym oraz projektu narzędzi zgrzewających, których elementem
składowym są uszczelki. Przeprowadzone prace badawcze pozwolą na zaprojektowanie elementów oprzyrządowania
zgrzewającego, które w znaczący sposób poprawią jakość otrzymanych połączeń zgrzewanych. Dodatkowo zaprojektowane
oprzyrządowanie zapewni łatwość przezbrajania maszyny technologicznej oraz jej niezawodną pracę. Projekt powinien
zakończyć się wytworzeniem w pełni funkcjonalnych prototypów: form do uszczelek, uszczelek i zespołów zgrzewających.
Celem dodatkowym jest wytypowanie oprogramowania CAD oraz obrabiarki skrawającej zapewniających synergię etapów
wykonywania form do uszczelek zgrzewających oraz innych elementów będących przedmiotem projektu.

KB104643
Projekty UE

Projekt II

Program operacyjny: Program Operacyjny Polska Wschodnia

Oś Priorytetowa: 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia

Działanie: 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne

Poddziałanie: 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP

Tytuł projektu:

Wprowadzenie na rynek nowego systemu rekuperacji i transferu ciepła technologicznego dedykowanego termoformującym liniom pakującym

Cel projektu:

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności oraz innowacyjności przedsiębiorstwa TECHJON poprzez wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych, które pozwolą na wprowadzenie do oferty

przedsiębiorstwa nowego systemu rekuperacji i transferu ciepła technologicznego dedykowanego termoformującym liniom pakującym charakteryzującego się możliwością odzysku ciepła z procesu produkcyjnego.

 

 

 

 

 

TECHJON ADAM JONASZ

Realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

Budowa instalacji fotowoltaicznej na dachu hali TECHJON

Celem projektu jest MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ NA BUDYNKU PRZEDSIĘBIORSTWA

Dofinansowanie projektu z UE: 123 599,72PLN

DCIM101MEDIADJI_0320.JPG