Unia Europejska

Multivac R140 maszyna używana po remoncie

Multivac R 140 :

– rok produkcji : 2005

– sterowanie : MC 96

– szerokość folii dolnej – 422 mm

– folia miękka

– nóż ząbkowy cięcia poprzecznego

– długość odcinania : 250 mm

– narzędzia : 1/1 , 3/1, 3/2

– opakowanie – próżnia

– fotokomórka i hamulec folii górnej

– pompa próżniowa BUSCH 160

– długość maszyny – 3600 mm

– kierunek maszyny P     L

Maszyna po kompletnym przeglądzie technicznym. Stan wizualny i techniczny idealny. Zgrzewanie ramowe z przykręcanymi nakładkami ramowymi płyty zgrzewającej.