Unia Europejska

Projekty UE

Projekty realizowane przez firmę TECHJON

PROGRAM OPERACYJNY Inteligentny Rozwój
Oś priorytetowa 2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia
Działalności B+R+I
Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw
Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP

Tytuł Projektu: Opracowanie znacznie zmodyfikowanej i ulepszonej technologii wytwarzania uszczelek silikonowych oraz narzędzi
zgrzewających stosowanych w termoformujących maszynach zgrzewających w przemyśle spożywczym. Opracowanie
obejmujące dobór warunków wulkanizacji uszczelek pod kątem optymalizacji ich właściwości oraz warunków zgrzewania w
celu uzyskania spoiny o wymaganej jakości, wytrzymałości i szczelności. Wykonanie projektu inżynierskiego (konstrukcyjnego
i technologicznego) oprzyrządowania produkcyjnego oraz wyrobu końcowego.

Cel projektu: Celem projektu jest opracowanie kompletnej, znacząco ulepszonej technologii wykonywania uszczelek silikonowych
wykorzystywanych w sekcjach zgrzewających maszyn termoformujacych i opracowanie znacząco ulepszonego procesu
zgrzewania opakowań stosowanych w przemyśle spożywczym oraz projektu narzędzi zgrzewających, których elementem
składowym są uszczelki.

Wartość projektu: 486 580,00 zł.

Dofinansowanie UE: 336 254,45 zł.

 

Projekty UE

Projekt I

22 Listopad 2018

Wyniki zapytania ofertowego nr 11600 publikowanego w bazie konkurencyjności z dnia 13.11.2018

Celem zamówienia jest wyłonienie jednostki badawczej mającej kompetencje w postaci wykwalifikowanych pracowników i sprzętu do realizacji prac naukowo-badawczych w zakresie opracowania znaczne ulepszonej technologii wytwarzania uszczelek silikonowych oraz narzędzi zgrzewających stosowanych w termoformujących maszynach zgrzewających w przemyśle spożywczym. Obejmujące wykonanie projektu wzorniczego oraz inżynierskiego (konstrukcyjnego, technologicznego i oprzyrządowania produkcyjnego) wyrobu końcowego.
W odpowiedzi na zapytanie wpłynęła jedna oferta która spełniła kryteria formalne:
Politechnika Lubelska ul. Nadbystrzycka 38D, 20 – 618 Lublin
 
Wybrany wykonawca:
Politechnika Lubelska ul. Nadbystrzycka 38D, 20 – 618 Lublin

– Działanie         2.3     Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw
– Poddziałanie   2.3.2  Bony na innowacje dla MŚP

Firma TECHJON realizuje projekt pod tytułem:
„Opracowanie znacznie zmodyfikowanej i ulepszonej technologii wytwarzania uszczelek silikonowych oraz narzędzi
zgrzewających stosowanych w termoformujących maszynach zgrzewających w przemyśle spożywczym. Opracowanie
obejmujące dobór warunków wulkanizacji uszczelek pod kątem optymalizacji ich właściwości oraz warunków zgrzewania w
celu uzyskania spoiny o wymaganej jakości, wytrzymałości i szczelności. Wykonanie projektu inżynierskiego (konstrukcyjnego
i technologicznego) oprzyrządowania produkcyjnego oraz wyrobu końcowego” w ramach Poddziałania 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Cel projektu
Celem projektu jest opracowanie kompletnej, znacząco ulepszonej technologii wykonywania uszczelek silikonowych
wykorzystywanych w sekcjach zgrzewających maszyn termoformujacych i opracowanie znacząco ulepszonego procesu
zgrzewania opakowań stosowanych w przemyśle spożywczym oraz projektu narzędzi zgrzewających, których elementem
składowym są uszczelki. Przeprowadzone prace badawcze pozwolą na zaprojektowanie elementów oprzyrządowania
zgrzewającego, które w znaczący sposób poprawią jakość otrzymanych połączeń zgrzewanych. Dodatkowo zaprojektowane
oprzyrządowanie zapewni łatwość przezbrajania maszyny technologicznej oraz jej niezawodną pracę. Projekt powinien
zakończyć się wytworzeniem w pełni funkcjonalnych prototypów: form do uszczelek, uszczelek i zespołów zgrzewających.
Celem dodatkowym jest wytypowanie oprogramowania CAD oraz obrabiarki skrawającej zapewniających synergię etapów
wykonywania form do uszczelek zgrzewających oraz innych elementów będących przedmiotem projektu.

Wartość projektu: 486 580.00 zł.

Dofinansowanie: 336 254.45 zł.

 

Projekt II

 

Program operacyjny: Program Operacyjny Polska Wschodnia

Oś Priorytetowa: 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia

Działanie: 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne

Poddziałanie: 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP

 

Tytuł projektu

Wprowadzenie na rynek nowego systemu rekuperacji i transferu ciepła technologicznego dedykowanego

termoformującym liniom pakującym

 

Cel projektu

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności oraz innowacyjności przedsiębiorstwa TECHJON poprzez

wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych, które pozwolą na wprowadzenie do oferty

przedsiębiorstwa nowego systemu rekuperacji i transferu ciepła technologicznego dedykowanego

termoformującym liniom pakującym charakteryzującego się możliwością odzysku ciepła z procesu

produkcyjnego.

Wartość projektu: 4 412 994,00 zł.

Dofinansowanie UE: 2 511 460,00 zł.

 

 

 

 

 

TECHJON ADAM JONASZ

realizuje projekt dofinansowany

z Funduszy Europejskich

Budowa instalacji fotowoltaicznej na dachu hali TECHJON

Celem projektu jest MONTAŻ INSTALACJI FOROWOLTAICZNEJ NA BUDYNKU PRZEDSIĘBIORSTWA

Dofinansowanie projektu z UE: 123 599,72PLN